Hezarfen

2006-2007 yıllarında sınai mülkiyet hakları kullanılarak “Türk KOBİ’lerinin İnovasyon Kapasitelerinin Geliştirilmesi” konulu bir proje yürütmüştür. Proje kapsamında “Hezarfen Teknoloji ve Tasarım Geliştirme Projesi” adı verilen bir proje geliştirilmiştir.

Hezarfen, kelime kökeni Farsça “hezar” ve “fenn” kelimelerinin birleşmesinden oluşur. Hezarfen, “Bin ilim bilen” demektir. İnovasyonla Hezarfen bu yönüyle örtüşür; başarılı inovasyoncu olmak için iyi bir girişimci olmak, teknolojiyi yakından takip etmek, müşteri beklentilerine hakim olmak ve esnek cevap verebilmek, iyi bir marka olmak, yenilikçi – yaratıcı ürünlerinizi tüketici tarafından tercih edilen, estetik halde sunmak, Ar-Ge yapmak, Ar-Ge için sunulan finans kaynaklarını takip etmek, kullanmak… Gördüğünüz gibi çok farklı konularda yeteneklerinizi geliştirmeniz, sürekli bir şeyler öğrenmek ve yenilenmeniz gerekir. Sizde “bin ilim bilen” KOBİler olarak rekabette ayakta durabilmelisiniz.
Hezarfen Türk Patent Enstitüsü’nün KOBİ’lerde yenilikçi kültürün artırılmasına katkı sağlamak ve bu yenilikleri korumak için KOBİlerde fikri mülkiyet stratejisi oluşturmayı amaçlayan bir projedir.
Anılan proje, 2007 yılında Ankara OSTİM’de, 2008 yılında Ankara Sincan’da, 2009 yılında Konya’da, 2010 yılında Gaziantep’te, 2011 yılında Kocaeli’de, 2013 yılında Kayseri ve Eskişehir’de, 2014 yılında Antalya’da gerçekleştirilmiştir. Proje 2012 ve 2014 yıllarında Ankara ve İzmir’de sektörel bazda, medikal sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lere yönelik olarak uygulanmıştır. 2007-2013 yıllarında uygulanan proje ile KOBİ’lere teknoloji - inovasyon taramaları gibi bire bir danışmanlık hizmetleri ve eğitimler verilmiştir.
Danışmanlık hizmeti kapsamında firmalara:

 Ulusal ve uluslararası pazarlarda hedeflere ulaşmak için değişik fikri mülkiyet araçlarının (patent, marka, endüstriyel tasarım, know-how, ticari sır, teknoloji transferi, lisanslama vs.) kullanılması,  

 Patent dokümanlarındaki mevcut bilgiler kullanılarak teknik problemlere çözüm bulunması,

 Yeni ürün, teknoloji ve projelerin geliştirilmesi (Ar-Ge ve Ür-Ge Mühendisliği),  
 
Teknoloji trendleri ve rakiplerin takip edilmesi,
 
 Firmaların tasarım ihtiyaçlarının belirlenmesi ve tasarımcılar ile buluşmalarının sağlanması,konularında bilgiler sunulmaktadır.